Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Szef Gabinetu Premiera Yoshihide Suga ogłosił nazwę nowej japońskiej ery. Zostanie ona zainaugurowana w dniu intronizacji cesarza Naruhito 1 maja 2019r.Nazwa ery została podana do publicznej wiadomości po zakończeniu posiedzenia rządu, na którym wszyscy członkowie gabinetu jednogłośnie przyjęli propozycję nazwy przedstawioną po konsultacjach z panelem ekspertów oraz speakerami obu izb parlamentu. Konferencja rozpoczęła się po wręczeniu notyfikacji rozporządzenia rządu urzędującemu cesarzowi Akihito.


 

Nazwa nowej ery wywodzi się z antologii starych wierszy japońskich „Manyosyu” sprzed ponad 1200 lat. Składa się z dwóch ideogramów  令和  oznaczających:  „dobro”, „piękno”, „porządek”, „harmonię” oraz „pokój”. Premier Shinzo Abe wyraził nadzieję, iż nazwa nowej ery będzie symbolizować spełnienie marzeń oraz dążeń wszystkich obywateli Japonii, nadejście lepszych dni, rozkwitu kojarzonego z nadejściem wiosny po długim okresie srogiej zimy.

Pierwsza era w japońskiej historii datowana jest na początek okresu reform Taika w 645 roku. Ich głównym celem było zniesienie własności prywatnej i autonomii rodów oraz podporządkowanie całości życia społeczno-politycznego absolutnej władzy cesarza na wzór monarchii chińskiej, w której czas określano również według okresów panowania monarchy.  Pierwsza era została wprowadzona w Chinach w 157 roku p.n.e. w okresie panowanie 7 cesarza dynastii Han noszącego imię Wu.

Kończąca się w Japonii po 31 latach Era Heisei wyznaczała panowanie cesarza Akihito. Intronizacja odbyła się w 1989 roku, po śmierci ojca Hirohito, cesarza Ery Showa trwającej od 1926 do 1989 roku -przez 64 lata. Ideogramy przedstawiające nazwę ery cesarza Akihito zostały zaczerpnięte z jednego z najstarszych dzieł literatury chińskiej „Shujing” i symbolizują nadejście pokoju.